Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt một chất lỏng với hai nguồn O1, O2 có cùng phương trình dao động u0 = acosωt. Biết bước sóng là λ. Khoảng cách giữa 2 điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn O1O2 bằng: 

A.

k.λ/2(với k = 1, 2, 3... ).

B.

λ/2 (với k = 1, 2, 3... ).

C.

kλ(với k = 1, 2, 3... ).

D.

(2k+1)λ/2 (với k = 1, 2, 3... ).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...