Trong hiện tượng sóng dừng trên một dây đàn hồi, khoảng cách từ nút A đến điểm bụng thứ năm (tính từ A) là 18 cm . Bước sóng có giá trị là:

A.

10 cm.

B.

8 cm.

C.

6 cm.

D.

5 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CHỌN  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.