Trong hợp chất hóa học sau, hợp chất nào nitơ có số oxi hóa cực tiểu?

A.

(NH4)2SO4.

B.

N2.

C.

NO2.

D.

HNO2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

(NH4)2SO4.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.