Trong hộp có img1 quả cầu đỏ và img2 quả cầu xanh kích thước giống nhau. Lấy ngãu nhiên img3 quả cầu từ hộp. Hỏi có bao nhiêu khả năng lấy được số quả cầu đỏ nhiều hơn số quả cầu xanh.        

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Số khả năng lấy được số quả cầu đỏ nhiều hơn số quả cầu xanh là: img1. Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.