Trong khai triển img1, hệ số của số hạng chứa img2 là:  

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C.  Số hạng thứ img1 của khai triển img2img3. Theo đề ta có: img4. Vậy hệ số của số hạng img5img6.  

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.