Trong khoảng hai thập niên đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đã xuất hiện trung tâm kinh tế, tài chính nào?  

A.

Mĩ - Nhật Bản  

B.

 Mĩ  

C.

 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản.  

D.

Mĩ, Tây Âu  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.