Trong không gian img1, cho bốn điểm img2, img3, img4img5. Gọi img6 là mặt phẳng đi qua img7 và tổng khoảng cách từ img8, img9, img10 đến img11 lớn nhất, đồng thời ba điểm img12, img13, img14 nằm về cùng phía so với img15. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc mặt phẳng img16.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Gọi img1 là trọng tâm tam giác img2 nên img3 Suy ra: img4. Vậy GTLN của img5 bằng img6, đẳng thức xảy ra khi img7 tại img8. Do đó: Phương trình mặt phẳng img9 qua img10 nhận img11 làm VTPT có dạng: img12 Vậy img13. Chú ý: Ta chứng minh img14, với img15, img16, img17 ở cùng phía so với mặt phẳng img18 như sau: Gọi img19. Đặt img20.         Vì img21, img22, img23 ở cùng phía so với mặt phẳng img24 nên img25, img26, img27 cùng dấu. Suy ra: img28  Ta có:   img29  img30  img31.

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.