Trong không gian img1, cho bốn điểm img2img3. Gọi img4 là mặt phẳng đi qua img5 và tổng khoảng cách từ img6 đến img7 lớn nhất, đồng thời ba điểm img8 nằm về cùng phía so với img9. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc mặt phẳng img10.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A Gọi img1 là trọng tâm tam giác img2 nên img3 Suy ra: img4. Vậy GTLN của img5 bằngimg6, đẳng thức xảy ra khi img7 Do đó: Phương trình mặt phẳng img8 qua img9 nhận img10 làm VTPT có dạng: img11 Vậy img12. Chọn đáp án A.  

 

Đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...