Trong không gian cho img1 điểm phân biệt img2; img3, trong đó không có img4 điểm nào thẳng hàng và trong img5 điểm đó có đúng img6 điểm cùng nằm trên mặt phẳng. Biết rằng có đúng img7 mặt phẳng phân biệt được tạo thành từ img8điểm đã cho. Tìm img9?  

A.img1 
B.img1 
C. Không có img1 thỏa mãn.
D.img1 
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Phân tích:  Cứ img1 điểm không thẳng hàng tạo thành một mặt phẳng. Theo giả thiết có img2 điểm cùng nằm trên mặt phẳng, img3 điểm này chỉ tạo ra img4 mặt phẳng. Do đó số mặt phẳng được tạo thành từ img5điểm là: img6. Ta có phương trình: img7 img8  img9  img10  img11. Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.