Trong không gian img1, cho img2, img3, img4, img5. Gọi img6 là mặt phẳng song song với img7, img8 cách đều img9 và mặt phẳng img10. Phương trình của img11 là

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Phương trình img1: img2img3. Mặt phẳng img4 song song với mặt phẳng img5 nên phương trình có dạng: img6, img7. Mặt phẳng img8 cách đều img9 và mặt phẳng img10 img11img12  img13img14img15 (thỏa mãn). Vậy phương trình mặt phẳng img16: img17.    

 

Đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...