Trong không gian cho hai điểm I và J phân biệt. Với mỗi điểm M ta gọi img1 là ảnh của M qua phép đối xứng tâm img2, img3 là ảnh của M qua phép đối xứng tâm img4. Khi đó hợp thành của img5 và img6 biến điểm M thành điểm img7 là  

A.

 Phép đối xứng qua mặt phẳng

B.

 Phép tịnh tiến

C.

 Phép đối xứng tâm.

D.

 Phép đồng nhất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

img1    Đáp án B Ta có: img2  img3  Do đó: img4 (không đổi) Vậy img5 là ảnh của M qua phep tịnh tiến theo vectơ img6 .

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.