Trong không gian cho tam giác ABC vuông tại A có img1. Quay tam giác ABC quanh cạnh AB thu được một hình nón. Diện tích toàn phần của hình nón đó là:           

A.

img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

img1 

– Phương pháp: Diện tích toàn phần của hình nón bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích mặt đáy: img2 ( l là đường sinh, r là bán kính đáy )

– Cách giải: Vì tam giác ABC vuông tại A nên khi quay tam giác quanh AB thì AB vuông góc với mặt đáy => AB là đường cao của hình nón.

Ta có: img3

img4   .

Vậy đáp án đúng là: A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.