Trong không gian cho tam giác img1 vuông tại img2, img3 và img4. Tính thể tích img5 của khối nón nhận được khi quay tam giác img6 quanh cạnh img7.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1. Vậy thể tích khối nón là : img2.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.