Trong không gian img1, cho img2 và mặt phẳng (P) có phương trình img3. Phương trình mặt cầu (S) có tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng (P) là:         

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D img1  Tâm của mặt cầu: img2 Bán kính của mặt cầu: img3 Vậy, phương trình mặt cầu (S) là img4 .  

 

Đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...