Trong không gian img1, đường thẳng đi qua điểm img2 và vuông góc với mặt phẳng img3 có phương trình là         

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D Đường thẳng đi qua điểm img1 và vuông góc với mặt phẳng img2 nên có một vectơ chỉ phương img3có phương trình là: img4  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.