Trong không gian Oxyz cho 3 điểm img1 Với giá trị nào của x, y thì A, B, C thẳng hàng.         

A.

 img1

B.

 img1

C.

img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C Ta có img1 Phương trình đường thẳng (AB) :img2  Mà A, B, C thẳng hàng img3  Cách 2: Cho img4  .

Đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.