Trong không gian Oxyz cho điểm img1và đường thẳng img2 . Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua điểm A, cắt và vuông góc với đường thẳng d?  

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đường thẳng d có vecto chỉ phương img1 img2  img3  img4  Vậy đáp án đúng là B .  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.