Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng img1 và mặt phẳng img2. Đường thẳng nằm trong img3 đồng thời cắt và vuông góc với img4 có phương trình là           

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Gọi d là đường thẳng cần tìm, img1. Đường thẳng d nằm trong img2 và vuông góc với img3 có VTPT img4. Vì img5. img6.   Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.