Trong không gian Oxyz cho hai điểm A(4 ; 1 ; -2) và B(5 ; 9 ; 3). Phương trình mặt phẳng trung trực của AB là:

A.

2x + 6y - 5z + 40 = 0

B.

x + 8y - 5z - 41 = 0.

C.

x - 8y - 5z - 35 = 0

D.

x + 8y + 5z - 47 = 0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

x + 8y + 5z - 47 = 0.

Trung điểm của AB là . Mặt phẳng trung trực của AB có VTPT là  = (1 ; 8 ; 5). Phương trình mặt phẳng trung trực của AB là:Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...