Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình: img1  Tìm tọa độ tâm I và tính bán kính R của mặt cầu (S).         

A.

 img1img2.       

B.

img1img2.

C.

 img1img2.

D.

 img1img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tọa độ tâm img1 và bán kính img2  .

Vậy đáp án đúng là: A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.