Trong không gian Oxyz, cho mặt cầuimg1 và hai mặt phẳng img2. Khẳng định nào sau đây đúng.         

A.

Mặt cầu (S) và mặt phẳng (P) cắt nhau theo giao tuyến là một đường tròn.

B.

 Mặt cầu (S) và mặt phẳng (Q) cắt nhau theo giao tuyến là một đường tròn.

C.

 Mặt cầu (S) và mặt phẳng (Q) tiếp xúc nhau.

D.

 Mặt cầu (S) và mặt phẳng (P) tiếp xúc nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Mặt cầu (S) có tâm là img1 và bán kính là img2, ta có img3.

Suy ra khẳng định đúng là: mặt cầu (S) và mặt phẳng (Q) tiếp xúc nhau.  

Vậy đáp án đúng là: C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.