Trong không gian Oxỵz cho mặt phẳng (α): Ax + By + Cz + D = 0. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.

Nếu D = 0 thì (α) song song với mặt phẳng Oyz.

B.

Nếu D = 0 thì (α) đi qua gốc tọa độ.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta cần chú ý: 

-  Khi D = 0 thì (α) đi qua gốc tọa độ.

Vậy mệnh đề đúng là: "Nếu D = 0 thì (α) đi qua gốc tọa độ."

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...