Trong không gian Oxyz, mặt cầu img1 có bán kính bằng:

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 9.

D.

 3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.