Trong không gian img1, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua img2 và vuông góc với đường thẳng img3.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vì mặt phẳng vuông góc với đường thẳng img1 nên VTPT của mặt phẳng là img2. Mặt phẳng đi qua img3, nhận img4 làm VTPT có phương trình là: img5Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.