Trong không gian với hệ toạ độ 0xyz cho img1. Gọi M là điểm nằm trên cạnh BC sao cho img2. Độ dài đoạn AM là:         

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 Phương pháp: Khi có 1 điểm nằm trên 1 đường thẳng đã biết 2 điểm, và tỉ lệ các đoạn giữa chúng đã biết, ta có thể sử dung vecto để tìm ra điểm kia.

Lời giải: Ta có: img1 img2  img3   

Vậy đáp án đúng là: C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.