Trong không gian với hệ toạ độ img1 cho 2 đường thẳng img2img3. Xét vị trí tương đối của img4img5.         

A.

 img1img2 cắt nhau.        

B.

 img1img2 song song với nhau.

C.

 img1img2 chéo nhau.        

D.

 img1img2 trùng nhau

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

PTTS của img1và VTCP img2.

PTTS của img3 và VTCP img4.

Ta thấy hệ PT: img5 vô nghiệm và img6 không cùng phương nên img7img8 chéo nhau.    

Vậy đáp án đúng là: C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.