Trong không gian với hệ tọa độ img1 cho các điểm img2, img3. Tìm giá trị nhỏ nhất của img4 với img5, img6 là hai điểm thuộc mặt phẳng img7 sao cho img8.  

A.

3

B.

5

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  img1  Lấy img2 đối xứng với img3 qua mặt phẳng img4. Khi đó với mọi img5 thì img6 Gọi img7 thuộc mặt phẳng img8 và img9. Gọi img10 là hình chiếu của img11 trên mp img12. Kẻ img13 cắt img14 tại img15, dựng hình bình hành img16 thì img17. Dễ dàng chứng minh được với img18, img19 dựng được như vậy thì với mọi img20 ta luôn có img21. Vậy giá trị nhỏ nhất của img22 bằng img23.

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.