Trong không gian với hệ tọa độ img1, cho điểm img2. Gọi img3 là mặt phẳng đi qua điểm img4 và cách gốc tọa độ img5 một khoảng lớn nhất, mặt phẳng img6cắt các trục tọa độ tại các điểm img7, img8, img9. Tính thể tích khối chóp img10.

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Gọi img1, img2, img3. Ta có phương trình mặt phẳng img4 là: img5. Gọi img6 là hình chiếu của img7 lên img8. Ta có: img9. Do đó img10 khi và chỉ khi img11 qua img12 nhận img13 làm VTPT. Do đó img14 có phương trình: img15. Suy ra: img16, img17, img18. Vậy img19.

 

Đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.