Trong không gian với hệ tọa độ img1, cho đường thẳng img2 có phương trình: img3. Xét mặt phẳng img4, img5là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của img6 để mặt phẳng img7 vuông góc với đường thẳngimg8.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Đường thẳng img1 có vectơ chỉ phương img2 Mặt phẳng img3có vectơ pháp tuyến img4 Để mặt phẳng img5 vuông góc với đường thẳng img6 thì img7 phải cùng phương với img8 img9.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...