Trong không gian với hệ tọa độ img1, cho đường thẳng img2 vuông góc với mặt phẳng img3. Vec-tơ nào dưới đây là một vec-tơ chỉ phương của đường thẳng img4?

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:    Do img1 nên vec-tơ chỉ phương của đường thẳng img2 là vec-tơ pháp tuyến của img3. Suy ra một một vec-tơ chỉ phương của đường thẳng img4img5.

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...