Trong không gian với hệ tọa độ img1, cho hình cầu img2 Viết phương trình mặt phẳng img3 chứa img4 cắt mặt cầu img5 theo thiết diện là đường tròn có chu vi bằng img6  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  img1có tâm img2 bán kính img3  Ta có chu vi đường tròn là img4suy ra bán kính đường tròn là img5  Ta thấy img6 suy ra img7 đi qua img8; img9  img10 đi qua img11 và có vectơ pháp tuyến là img12 Vậy img13  

 

Đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.