Trong không gian với hệ tọa độ img1, cho hình chóp img2 với img3, img4, img5, img6, img7. Gọi img8 là tâm mặt cầu img9 ngoại tiếp hình chóp. Tính khoảng cách img10 từ img11 đến mặt phẳng img12.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Ta có: img1, img2 và img3. Ta thấy: img4 và img5 nên tứ giác img6 là hình chữ nhật. Gọi img7 là trung điểm của img8. Ta có: img9. Gọi img10 là đường thẳng đi qua img11 và vuông góc với mặt phẳng img12. Ta có: img13. Vectơ chỉ phương của đường thẳng img14 là: img15. Phương trình tham số của đường thẳng img16 là: img17. Ta có: img18. Ta thấy img19 cùng phương với img20 nên suy ra img21. Gọi img22 là trung điểm của img23, ta có: img24. Do img25 là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp img26 nên img27 Mà: img28. Suy ra: img29. Ta có: img30. Một vectơ pháp tuyến của img31 là: img32. Phương trình tổng quát của mặt phẳng img33 là: img34 img35. Vậy img36.  

 

Đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.