Trong không gian với hệ tọa độ img1 cho mặt phẳng img2 và điểm img3. Mặt phẳng img4 qua img5 và song song với img6 có phương trình là:

A.

 img1

B.

img1

C.

 img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Ta có img1 song song với img2 nên có dạng: img3 với img4 Lại có img5 qua img6 nên thay tọa độ điểm img7 vào phương trình của img8, ta được img9. Vậy img10.

 

Đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.