Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho a=2;3;3 , b=0;2;1 , c=3;1;5 . Tìm tọa độ của vectơ u=2a+3b2c .

A.10;2;13 .
B.2;2;7 .
C.2;2;7 .
D.2;2;7 .
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Lời giải
Chn B
Ta có 2a=4;6;63b=0;6;32c=6;2;102a+3b2c=2;2;7 .

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.