Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm img1img2. Phương trình mặt phẳng (P) chứa MN và cách A một khoảng có độ dài lớn nhất là:

A.

 img1

B.

 img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Gọi I, H lần lượt là hình chiếu của A lên MN và (P). Ta tính được img1.

Suy ra tam giác AIH vuông tại H. Khi đó img2.

Dấu bằng xảy ra khi img3. Do đó (P) đi qua I và có vector pháp tuyến img4.

suy ra img5.

Vậy đáp án đúng là: C   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...