Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba đường thẳng img1. Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm img2 và cắt ba đường thẳng img3 lần lượt tại A , B , C sao cho H là trực tâm tam giác ABC .         

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Gọi img1  img2  Yêu cầu bài toán img3  Nếu b = 0 suy ra img4 (loại) Nếu img5, tọa độ img6. Suy ra phương trình mặt phẳng img7img8     .

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...