Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng img1. Hình chiếu của d lên mặt phẳng là (Oxy) là:

A.

 img1

B.

 img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

HD: Phương trình mặt phẳng (Oxy) là img1 Do đó img2(Cho img3 vào đường thẳng d) Do d đi qua điểm img4hình chiếu của M lên img5img6img7 Khi đó PT img8img9.

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.