Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có đường kính AB với img1, img2. Phương trình mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu (S) tại điểm A là:                                            

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

(S) qua img1 và nhận img2 và một VTPT img3

 img4

Vậy đáp án đúng là: C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.