Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu img1 và mặt phẳng img2. Gọi (Q) là mặt phẳng song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S). Viết phương trình của mặt phẳng (Q)                 

A.

img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có: img1 img2 có tâm I(2;1;-2) và bán kính R = 3. Vì img3 nên img4 Vì (Q) tiếp xúc với (S) nên img5  img6 (loại); img7 Đáp án A  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.