Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu (S) có tâm thuộc Ox và tiếp xúc với hai mặt phẳng img1có bán kính R bằng:                 

A.

 img1

B.

 2

C.

 img1

D.

 3

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A Gọi img1là tâm của mặt cầu (S). Ta có img2 img3  Khi đó, bán kính của mặt cầu img4là :  img5.

Đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.