Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt cầu có tâm là img1 và bán kính bằng 2.  

A.

img1

B.

 img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Phương trình mặt cầu cần tìm là img1

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.