Trong không gian với hệ trục tọa độ img1, cho ba điểm img2 và img3. Tìm tọa độ điểm img4 sao cho tứ giác img5 là hình bình hành.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Gọi img1 cần tìm Tứ giác img2 là hình bình hành img3 img4. Suy ra: img5.  

 

Đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.