Trong không gian với hệ trục tọa độimg1, cho mặt cầu:img2. Tìm tọa độ tâm img3 và tính bán kính img4 của img5 :

A.

 img1 và img2

B.

img1 và img2

C.

 img1 và img2

D.

img1 và img2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Phương trình mặt cầu có dạng : img1 trong đó img2 là tâm mặt cầu , R là bán kính nên img3 bán kính img4 suy ra chọn B .

 

Đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.