Trong không gian với hệ trục tọa độimg1 , cho img2. Tọa độ vecto img3

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Vì img1, chọn A.img2

 

Đáp án đúng là  A

 img3 img4 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.