Trong kì trung gian của chu kì tế bào, pha G2 vẫn còn tiếp tục quá trình

A.

tổng hợp ARN, tổng hợp prôtêin.

B.

tự nhân đôi ADN.

C.

tự nhân đôi của nhiễm sắc thể.

D.

tự nhân đôi của trung tử.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tổng hợp ARN, tổng hợp prôtêin.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.