Trong kỳ thi THPT Quốc Gia, thí sinh An dự thi môn thi trắc nghiệm Toán. Đề thi gồm img1 câu hỏi; mỗi câu hỏi có img2 phương án lựa chọn; trong đó có img3 phương án đúng, làm đúng mỗi câu được img4 điểm. Bạn An làm chắc chắn đúng img5 câu, trong img6 câu còn lại chỉ có img7 câu bạn loại trừ được mỗi câu một đáp án chắc chắn sai. Do không còn đủ thời gian nên An bắt buộc phải khoanh bừa các câu còn lại. Xác suất bạn An được img8 điểm là         

A.

img1   

B.

img1   

C.

img1   

D.

img1   

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Ta chỉ quan tâm 8 câu còn lại. Trong 8 câu còn lại mình chia làm 2 loại: = Loại 1: gồm 3 câu có 3 đáp án A, B, C img1 xác suất chọn đáp án đúng là img2 xác suất chọn đáp án đúng là img3 = Loại 2: gồm 5 câu có 4 đáp án A, B, C, D img4 xác suất chọn đáp án đúng là img5 xác suất chọn đáp án đúng là img6 Để bạn An đạt được 9,4 điểm (tức cần đúng thêm 5 câu trong 8 câu còn lại) thì xảy ra một trong các khả năng sau aĐúng 0 câu loại 1 & Đúng 5 câu loại 3: img7 xác suất img8 aĐúng 1 câu loại 1 & Đúng 4 câu loại 3: img9 xác suất img10 aĐúng 2 câu loại 1 & Đúng 3 câu loại 3: img11 xác suất img12  aĐúng 3 câu loại 1 & Đúng 2 câu loại 3: img13 xác suất img14  Cộng các xác suất lại ta được xác suất cần tính img15 Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...