Trong kỹ thuật xét nghiệm trước khi sinh nhằm chẩn đoán nguy cơ mắc hội chứng Down ở thai nhi, người ta có thểsử dụng kỹ thuật nào trong các kỹ thuật sau đây?

(1) Chọc dò dịch ối để lấy tế bào phôi, sau đó nuôi cấy để lập kiểu nhân nhằm phát hiện ra bất thường trong bộ máy di truyền.

(2) Lấy tế bào từ cơ thể thai nhi, sau đó nuôi cấy để lập kiểu nhân nhằm phát hiện ra bất thường trong bộ máy di truyền.

(3) Chọc dò dịch ối để lấy tế bào phôi, sau đó nuôi cấy và phân tích ADN nhằm phát hiện ra bất thường trong bộ máy di truyền.

(4) Sinh thiết tua nhau thai để lấy tế bào, sau đó nuôi cấy để lập kiểu nhân nhằm phát hiện ra bất thường trong bộ máy di truyền. Phương án đúng là:  

A.

A: (1), (2), (3), (4)        

B.

B: (1), (3), (4)

C.

C: (1), (4). 

D.

D: (1), (2), (4).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

- Để chẩn đoán nguy cơ mắc hội chứng Down ở thai nhi cần lập kiểu nhân để quan sát bất thường về số lượng NST bằng cách chọc dò dịch ối hoặc sinh thiết tua nhau thai lấy tế bào, không thể lấy tế bào trực tiếp từ cơ thể thai nhi.  


Vậy đáp án đúng là: C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.