Trong lúc Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại lần thứ hai ở miền Bắc, Mĩ đã áp dụng loại hình chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam ?

A.

Chiến tranh đơn phương

B.

Chiến tranh đặc biệt

C.

Chiến tranh cục bộ

D.

Việt Nam hóa chiến tranh

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Việt Nam hóa chiến tranh

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.