Trong mạch chọn sóng, khi mắc tụ điện có điện dung img1 với cuộn cảm L thì mạch thu được bước sóng img2. Khi mắc tụ có điện dung img3 với cuộn cảm L thì mạch thu được bước sóng img4. Khi mắc img5 nối tiếp img6 rồi mắc vào cuộn cảm img7 thì mạch thu được bước sóng là ?

A.

100m.

B.

150m.

C.

210m.

D.

72m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1 img2img3  .

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.