Trong mạch dao động điện từ LC (L không đổi), nếu tần số của mạch phát ra tăng n lần thì cần:  

A.

Tăng điện dung C lên n lần.        

B.

Giảm điện dung C xuống n2 lần.

C.

Giảm điện dung C xuống n lần.

D.

Tăng điện dung C lên n2 lần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: + Ta có img1 → f tăng lên n lần thì C giảm xuống n2  lần.  

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.